Cookie Policy

This cookie policy explains what cookies are and how we use them on our website. Please read this policy to understand what cookies are, how we use them, what types of cookies we use, what information we collect using cookies and how that information is used, and how to manage cookie preferences.

What are cookies?

Cookies are small text files used to store small amounts of information. They are stored on your device when the website loads in your browser. These cookies help us make the website function properly, more secure, provide a better user experience and understand how the website is performing and analyze what works and where improvement is needed.

How do we use cookies?

Like most online services, our website uses first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are usually necessary for the website to function properly, and they do not collect any of your personally identifiable information.

What types of cookies do we use?

Essential: These cookies are necessary for the website to function and cannot be disabled in our systems. They are usually set only in response to actions taken by you that amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling out forms.: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties die door u zijn gedaan en die neerkomen op een aanvraag voor diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of formulieren invullen.

Performance: These cookies allow us to count the number of visits and monitor traffic sources so that we can measure and improve the performance of our website. They help us know which pages are most and least popular and how visitors move around the site.: Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoeken te tellen en verkeersbronnen te controleren, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de site verplaatsen.

Functional: These cookies allow the website to remember information that affects website behavior and design, such as your preferred language or region.: Deze cookies zorgen ervoor dat de website-informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en het ontwerp van de website, zoals uw voorkeurstaal of regio.

How can you manage cookie preferences?

You can manage your cookie preferences by adjusting your browser settings or through our cookie alert. You can always block or delete cookies by changing your browser settings, but if you do this, some parts of the website may not work correctly.